Jaarstukken 2018

Poort van Hoorn

Poort van Hoorn

De Poort van Hoorn zet in op knooppunt ontwikkeling:

  • Verbetering bereikbaarheid Hoorn en Westfriesland.
  • Verbetering leefbaarheid kwaliteit rond het station, de binnenstad en de Grote Waal.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Op 22 februari 2018 heeft het symposium Maak plaats voor de Poort van Hoorn plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst hebben sprekers van NS, ProRail, en de Provincie inspirerende presentaties gegeven over de ontwikkeling van station Hoorn. Ter afsluiting van de bijeenkomst is de intentieovereenkomst tussen de verschillende partners getekend met daarin de ambitie de stationsomgeving van Hoorn te ontwikkelen tot een aantrekkelijk en comfortabel mobiliteitsknooppunt met diverse functies.

ga terug