Jaarstukken 2018

Bangert en Oosterpolder

Bangert en Oosterpolder

Het doel van het project is het voorzien in de woningbehoefte

Wat hebben we daarvoor gedaan?

  • In fase 3 en 4 zijn 56 koopwoningen opgeleverd en is gestart met de bouw van 135 woningen
  • In het centrumgebied zijn een supermarkt, diverse winkels, 56 sociale huurwoningen en 24 middeldure huur- en koopappartementen opgeleverd
  • De planvorming voor de bouw van 40 middeldure koopappartementen op een half verdiepte parkeergarage in het centrumgebied is afgerond. De planning is dat gestart wordt met de bouw in het 1e kwartaal 2019
  • De planvorming voor de bouw van een zorgcentrum met 15 middeldure huur- en 15 sociale huurappartementen is afgerond. De planning is dat gestart wordt met de bouw in het 2e kwartaal 2019.
  • Het uitwerkingsplan voor fase 5 noord is vastgesteld en onherroepelijk. De planning is dat gestart wordt met de bouw van de eerste 34 sociale huurwoningen en 136 koopwoningen in het 4e kwartaal 2019.
  • Het uitwerkingsplan voor fase A West is vastgesteld. De planning is dat gestart wordt met de bouw van 60 woningen in het 2e kwartaal 2020
ga terug