Jaarstukken 2018

Bundeling sportaccommodaties

Bundeling sportaccommodaties

Efficiënter gebruik van sportaccommodaties en daardoor de sportverenigingen toekomstbestendig te maken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Eind 2018 is een terugkoppeling van een verdiepend onderzoek ter mening vormende bespreking aan de algemene raadscommissie voorgelegd.
Dit verdiepende onderzoek betrof twee voorkeursvarianten uit het Synarchis rapport:

  1. Variant 1a: een prestatieve sportaccommodatie aan de Middelweg met Hvv Hollandia en Hcsv Zwaluwen ’30.
  2. Variant 2b: een multifunctionele sportaccommodatie aan de Kromme Elleboog met HSV Sport 1889 en de rugbyclub Westfriesland.

Bij beide varianten vragen een hoge investering die de verenigingen niet kunnen leveren. Ook als de gemeente investeert is een kosten dekkende huur door de verenigingen niet op te brengen. Dit onderdeel van het project is afgesloten. Er wordt aangehaakt bij het Nationaal Sportakkoord (ambitie: Duurzame sportinfrastructuur en de ambitie: Vitale sportaanbieder).

Een ander onderdeel van het project bundeling sportaccommodaties is het zoeken naar een oplossing voor de parkeeroverlast bij sv Westfriezen. Voor dit onderdeel heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld en dit wordt nu in samenwerking met de fa. Scholtens uitgewerkt en gerealiseerd.

ga terug