Jaarstukken 2018

Programma 4 Onderwijs

Programma

Hoofddoelstelling

Door een goed onderwijsaanbod krijgen mensen in Hoorn de kans zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Kinderen en volwassenen krijgen door een leven lang leren, de kennis en vaardigheden om als zelfstandige burgers in onze samenleving te functioneren. Dit betekent:

  • een optimale schoolloopbaan voor de Hoornse inwoners: iedere leerling en cursist ontwikkelt zoveel mogelijk zijn of haar talenten en behaalt, voor zover mogelijk, een startkwalificatie om te kunnen aansluiten op de (regionale) arbeidsmarkt;
  • voldoende, goed toegeruste onderwijsvoorzieningen in de wijk;
  • een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van het kind en de jongere.

Beleidsvelden

Lasten & baten

x 1.000

Lasten

€ 12.525.060

5,3 %

Baten

€ 5.078.951

2,2 %

ga terug