Jaarstukken 2018

Puur Hoorn 2.0

Puur Hoorn 2.0

Het programma Puur Hoorn 2.0 was opgesteld voor een periode van 2014 tot 2018. De inzet van het programma lag op het intensiveren van de duurzaamheidsambitie "klimaatneutrale stad in 2040". De basis hiervoor lag in gezonde leefomgeving voor mens en natuur (people), een duurzaam klimaat (planet), en geven we een impuls aan de lokale of regionale economie en werkgelegenheid (profit). Het programma richtte zich op 7 pijlers. De focus lag op verbinding en bewustwording vanuit de gedachtegang van innovatiecurve. Laten we initiatieven ondersteunen om een vliegwieleffect te realiseren. Samen voor een Puur Hoorn: dat is de kracht van verbinding.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 zijn verschillende initiatieven geweest op de 7 pijlers van het programma zoals:

 • Aardgasvrije nieuwbouw;
 • Verduurzamen van gemeenlijke vastgoed;
 • Hoorn 80 energieneutraal in 2025;
 • Bewustwordingscampagne;
 • Routekaart naar energieneutraal 2040;
 • Realiseren van bijenbermen;
 • Collectieve inkoopacties voor isolatie en zonnepanelen;
 • Advies gesprekken verduurzamen bestaande en nieuwbouw;
 • Uitvoering geven aan integrale duurzaamheid;

Daarnaast is een nieuw programma vastgesteld om de continuïteit van de duurzame stad te waarborgen. Hierin ligt de focus op drie opgave:

 1. Energietransitie
 2. Circulaire economie
 3. Klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Randvoorwaarden in het programma zijn communicatie, innovatie, regionale samenwerking en financiën.

ga terug