Jaarstukken 2018

Paragraaf Verbonden partijen

Paragraaf Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Bij bestuurlijk belang gaat het om een plaats in het bestuur of het hebben van stemrecht. Het financieel belang is dat de gemeente middelen ter beschikking stelt. Bij een faillissement of bij financiële problemen van de verbonden partij is verhaal op de gemeente mogelijk. Een gesubsidieerde instelling is geen verbonden partij. In deze paragraaf staan de partijen waar Hoorn aan verbonden is.
Deze paragraaf is ingedeeld in de verschillende vormen van verbonden partijen van de gemeente Hoorn. Dit zijn:

Sorteren op

GR-en met een centrum constructie

GR-en met eigen bestuur

Vennootschappen