Jaarstukken 2018

Programma 5 Cultuur en recreatie

Hoofddoelstelling

Hoorn is een bruisende stad met een veelzijdig aanbod aan kunst en cultuur, sport, recreatie en erfgoed. Hoorn heeft veel musea, een aantrekkelijke binnenstad en een mooie historische haven door het rijke VOC verleden. Dit zijn belangrijke elementen om bezoekers te trekken. Hoorn maakt met haar partners de stad nog meer beleefbaar en promoot Hoorn als historische kunst- en cultuurstad aan het water. Het verhaal van Hoorn wordt gebruikt om nog meer samenhang in het cultuurhistorische aanbod aan te brengen en afstemming tussen instellingen te bereiken.
Sport en bewegen moet betaalbaar en toegankelijk zijn én blijven voor inwoners. Beweging draagt bij aan een gezonde levensstijl. Daarnaast zorgt sport voor verbinding en participatie. De sportaccommodaties zijn belangrijk en hebben een maatschappelijke functie. Daarom moeten we deze goed onderhouden en beheren.

Beleidsvelden

5.1 Kunst en cultuur
5.2 Cultureel erfgoed
5.3 Sport en recreatie
5.5 Groen
Dit programma hangt samen met programma 3 economische zaken (koppeling kunst en cultuur en stadspromotie).
Voor het programma ligt er een relatie met het project Stadskracht.

Verbonden partijen

Recreatieschap Westfriesland

Westfries Archief
Archeologie Westfriese gemeenten

Lasten & baten

x 1.000

Lasten

€ 26.066.254

11,1 %

Baten

€ 8.384.218

3,6 %

ga terug