Jaarstukken 2018

Stadskracht

Stadskracht

Meer samenwerking, de stad meer invloed en ruimte geven voor eigen initiatief en daarmee beter aansluiten op wensen en behoeften uit de stad.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

  • Stadscommunity Voor een mooie stad heeft zich verder ontwikkeld. In 2018 is er bij 18 initiatieven hulp geboden en daarnaast is het platform verder uitgebreid en doorontwikkeld. Ook is er in de vorm van 'stadsmakers' een loyaliteitsprogramma geïntroduceerd.
  • Het Hoorns initiatieven platform heeft zich verder doorontwikkeld op basis van design thinking. Door met initiatiefnemers hun ervaringen met betrekking tot de dienstverlening te bespreken is gekeken hoe we het initiatievenplatform het beste kunnen doorontwikkelen.
  • Er zijn twee wijklabs (Grote Waal en Kersenboogerd) ingericht waar inwoners worden gefaciliteerd om te participeren binnen hun eigen wijk.
  • In de Grote Waal heeft zich een wijkbedrijf ontwikkeld (stichting Dwaalpark).
ga terug