Jaarstukken 2018

Programma 7 Duurzaamheid en milieu

Hoofddoelstelling

Duurzaamheid is van ons allemaal. Hoorn investeert in een groene en levendige stad om deze voor toekomstige generaties goed achter te laten. De ambities vanuit 'Puur Hoorn' zetten wij voort en versterken wij.
De gemeente heeft voldoende mogelijkheden voor inwoners om in de eigen gemeente begraven te worden.
Hoorn heeft voldoende voorzieningen voor het inzamelen van afvalwater en huishoudelijk afval om de volksgezondheid te beschermen.
Hoorn bevordert dierenwelzijn en biodiversiteit.

Beleidsvelden

Verbonden partijen

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW)

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Lasten & baten

x 1.000

Lasten

€ 15.807.886

6,7 %

Baten

€ 16.188.482

6,9 %

ga terug