Jaarstukken 2018

Uitbreiding de Kreek

Uitbreiding de Kreek

Nieuwbouw basisschool met peuterspeelzaal en kinderopvang.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In juli is een bouwteam gevormd met Heddes Bouw uit Hoorn. Dit heeft in november geresulteerd in een aanneemovereenkomst met dit bedrijf. Eind november is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. De bouw start op 18 februari 2019.

ga terug