Jaarstukken 2018

Oplossen knelpunt turborotonde

Oplossen knelpunt turborotonde

Verbeteren van de doorstroming voor het autoverkeer van en naar de A7.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De gemeenteraad heeft op 20 februari 2018 besloten de turborotonde om te vormen tot een gelijkvloerse kruising met verkeerslichteninstallatie. Om de doorstroming op dit deel van de Provincialeweg zo optimaal mogelijk te maken is tevens gekozen voor de sub variant waarbij het Dampten nabij de Berkhouterweg wordt afgesloten voor het doorgaande autoverkeer.
Na besluitvorming is de voorbereiding voor de uitvoering gestart. Dit heeft geresulteerd in het verkrijgen van een subsidie van de Provincie Noord-Holland voor de verbetering van de fietsinfrastructuur langs de Berkhouterweg en de uitvoering van de voorbelasting.

ga terug