Jaarstukken 2018

Kansen in de Kersenboogerd

Kansen in de Kersenboogerd

De doelen van het Programma Kansen voor de Kersenboogerd zijn:

  • het verbeteren van de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving van de wijk Kersenboogerd;
  • het zichtbaar maken van de kwaliteiten van Kersenboogerd noord/centrumgebied zichtbaar en kansen beter te benutten;
  • het behouden van de kwaliteiten van Kersenboogerd zuidoost en waar mogelijk te vergroten;
  • het samenleven te bevorderen.

Dit doen we samen met Intermaris en alle belanghebbenden in de wijk, vooral met de bewoners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Met de interne organisatie (vanuit ruimtelijk, economisch en sociaal domein) is er gezamenlijk een SWOT analyse gemaakt. Op basis van wat samen door bewoners en andere belanghebbenden en samenwerkingspartners in deze wijk is ingebracht, is een totaalbeeld voor de gehele wijk ontstaan. Hierbij is juist ingestoken op de kansen die in de wijk worden gezien. Het programma richt zich vooral op het verbeteren van de sociale samenhang en leefbaarheid in delen van de wijk. Fysieke ingrepen zijn niet bij voorbaat uitgesloten. Kansen worden zoveel mogelijk benut.
Tijdens de inventarisatiefase zijn in totaal meer dan 450 punten genoemd van kansen/problemen die bewoners en betrokkenen zien in de wijk. De samenvatting op hoofdlijnen bestaat uit 11 thema's met opgaven.
In december is het programmaplan door de Raad vastgesteld, budget vrijgegeven en de voorbereiding gestart voor het uitvoeringsplan voor de komende 4 jaar op basis van prioriteit en beschikbaar gestelde middelen.

ga terug