Jaarstukken 2018

Zevenhuis

Zevenhuis

Planologisch mogelijk maken van wijzigingen met als doel een ontwikkelingsgericht en flexibel bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Iin procedure brengen en vaststelling van het wijzigingsplan 't Zevenhuis Noord.

ga terug