Jaarstukken 2018

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Hoofddoelstelling

Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning die zij ontvangen in en met hun eigen omgeving. De gemeente biedt passende ondersteuning als inwoners zelf of samen met hun omgeving geen of onvoldoende mogelijkheden hebben tot de juiste zorg en ondersteuning.

Beleidsvelden

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden

WerkSaam Westfriesland

Lasten & baten

x 1.000

Lasten

€ 107.131.959

45,5 %

Baten

€ 32.101.270

13,7 %

ga terug