Jaarstukken 2018

N23 Opwaardering Westfrisiaweg

N23 Opwaardering Westfrisiaweg

Verbeteren verbinding tussen Enkhuizen-A7-Alkmaar.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 is besloten tot een nieuw wegnummer voor het traject Hoorn - Enkhuizen. Deze weg is in december 2018 opgeleverd en in gebruik genomen, en heet nu de N307.

ga terug