Jaarstukken 2018

Dienstverlening

Dienstverlening

Onze dienstverlening sluit aan bij wat onze inwoners en ondernemers van ons vragen. Digitaal waar het kan en persoonlijk contact waar dat nodig is. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties bedenken we wat nodig is en waar het beter kan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

  • Op basis van design thinking is een nieuw dienstverleningsconcept ontwikkeld. De visie op dienstverlening is gebaseerd op wat inwoners en bedrijven belangrijk vinden.
  • Door het toepassen van design thinking is gesproken met inwoners en bedrijven over hoe zij onze dienstverlening ervaren. Op basis hiervan zijn producten en diensten verbeterd.
  • De digitale dienstverlening is verder doorontwikkeld door meer producten en diensten te digitaliseren, de belangrijkste producten en diensten (waarvan het wenselijk en mogelijk is) zijn nu gedigitaliseerd. Ook zijn bestaande digitale producten en diensten verbeterd op basis van directe feedback van inwoners en bedrijven.
  • De inrichting en werking van de website is verbeterd op basis van directe feedback van inwoners en bedrijven.
  • Communicatieteksten zijn verbeterd, onder andere door het inzetten van testpanels met inwoners.
ga terug