Jaarstukken 2018

Programma 3 Economische zaken

Programma

Hoofddoelstelling

Hoorn is een bruisende, levendige en ondernemende centrumgemeente waar mensen graag werken en wonen.
De gemeente:

  • creëert randvoorwaarden voor en met het bedrijfsleven voor een optimaal vestigingsklimaat;
  • verbindt ondernemers, onderwijs, culturele voorzieningen en sociaal-maatschappelijke instellingen;
  • werkt samen in (boven)regionale samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de doelstellingen uit het Pact van Westfriesland.

Beleidsvelden

3.1 Economische zaken
3.2 Toerisme
Voor de horeca ligt er een nauwe relatie met programma 1 (drank- en horecawet, sluitingstijden);
Voor de stadspromotie ligt er een nauwe relatie met programma 5 (kunst, cultuur en erfgoed);
Voor regionale samenwerking ligt er een nauwe relatie met programma 0 (Pact van Westfriesland) en programma 8 (Structuurschets Westfriesland);
Voor binnenstadsvisie ligt er een relatie met programma 2 en programma 8;
Voor dienstverlening ligt er een relatie met programma 0 en het project dienstverlening;
Voor Arbeidsmarktbeleid ligt er een relatie met programma 6;
Voor duurzaam ondernemen ligt er een relatie met het project Puur Hoorn 2.0 (specifiek pilot project Hoorn 80 Energie Positief).

Lasten & baten

x 1.000

Lasten

€ 1.945.190

0,8 %

Baten

€ 360.583

0,2 %

ga terug