Jaarstukken 2018

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Hoofddoelstelling

Hoorn is een leefbare, bruisende en duurzame stad. Een goede ruimtelijke opbouw van de stad draagt hieraan bij. Samen met onze inwoners dragen we de zorg voor onze openbare ruimte en gebouwde omgeving. Bij de inrichting betrekken we onze inwoners en benutten we de dynamiek en creativiteit van bewoners en bedrijven.

Beleidsvelden

8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Volkshuisvesting
8.4 Wijkgericht werken
8.6 Grondzaken

Verbonden partijen

Exploitatiemaatschappij Zevenhuis B.V. en Zevenhuis C.V.

Businesspark Zevenhuis Hoorn BV

Lasten & baten

x 1.000

Lasten

€ 17.411.896

7,4 %

Baten

€ 17.331.164

7,4 %

ga terug