Jaarstukken 2018

Realisatie Integraal Kindcentrum

Realisatie Integraal Kindcentrum

Het doel van het project is om te komen tot realisatie van een Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC). In het IKEC wordt gespecialiseerd onderwijs, zorg en kinderopvang aangeboden vanaf één locatie in gezamenlijke huisvesting. Alle betrokken partijen binnen het IKEC werken intensief samen vanuit één gedeelde visie. De kracht van een IKEC is dat alle kennis op het gebied van gespecialiseerd onderwijs, zorg en kinderopvang samenkomt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 is verder gewerkt aan de totstandkoming van het Integraal Kind en Expertisecentrum. Met de partners uit het onderwijs, zorg en kinderopvang is een programma van wensen gemaakt voor het nieuwe gebouw op de locatie oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen. Daarnaast is een ontwerpend onderzoek afgerond om te visualiseren wat nodig is voor het gebouw. Dit vormt de basis om te komen tot een ontwerp. Tevens is gewerkt aan het inschakelen van externe bouwbegeleiding en diverse andere adviseurs. Hiervoor is een voorbereidingskrediet aangevraagd en goedgekeurd.

ga terug