Jaarstukken 2018

Overzicht van investeringen

Overzicht van investeringen

Verloop investeringsplafond

De geraamde kapitaallasten voor het investeringsplafond waren 39.943 euro. De werkelijke kapitaallasten zijn 384.163 euro.

Verloopoverzicht investeringen 2018

In onderstaand overzicht staan van alle investeringen 218:

  • de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budgetten (begrote uitgaven en inkomsten) voor 2018;
  • de werkelijke uitgaven en inkomsten 2018;
  • of de investering afgesloten kan worden of dat de investering (deels) doorschuift naar 2019;
  • het bedrag dat eventueel bij- of afgeraamd wordt als een investering wordt afgesloten.

Het financiële effect van het bij- en aframen wordt verwerkt in de Kadernota 2019.

Prg.

Omschrijving investering

Begrote uitgaven

Werkelijke uitgaven

Begrote inkomsten

Werkelijke inkomsten

Naar 2019 uitgaven

Naar 2019 inkomsten

Bijramen (-) aframen (+)

Toelichting

0

Investeringsuren

955.800

0

-

-

-

-

955.800

Afsluiten, uren worden op afzonderlijke investeringen geboekt.

0

Investeringen 2018

87.700

0

-

-

-

-

87.700

1

Aanpak overlast Visserseiland 2017

72.000

0

-

-

72.200

-

-

Het project bevindt zich in de initiatieffase waarbij nog keuzes gemaakt moeten worden voor de uitvoer. Het budget wordt daarbij ingezet voor herinrichting van de openbare ruimte om overlast tegen te gaan.

1

Vervangen ventilatiesysteem uitlaatgassen kazerne Oude Veiling

30.000

21.510

-

-

-

-

8.490

Gereed.

2

Aanleg Maelsonstraat 2015

163.244

18.045

-

-

-

-

145.199

Gereed.

2

Wegen 2017

172.344

300.250

-

-

-

-

-127.906

De negatieve boekwaarde wordt verrekend met het budget Wegen 2018.

2

Loopniveaus Grote Waal 2017

814.999

125.676

-

-

689.323

-

-

Laatste fase project is ingegaan, aansluitende opgaven hellingbanen / trappen.

2

Aanleggen Parkeerplaatsen Always Forward 2018

290.000

7.975

-

-

282.025

-

-

Project is nog niet klaar.

2

Verplaatsen busstation 2017

350.000

16.446

0

3.374

333.554

-

3.374

Betreft voorbereidingskrediet, loopt door in 2019.

2

Fietspaden 2018

300.000

218.508

-

-

-

-

81.492

Gereed

2

Wegen 2018

1.674.825

893.712

-

-

781.113

-

-

Budget was eigenlijk gelabeld aan project Keern Noord (2018/2019), maar vanwege onzekerheid over inrichting en uitvoering in 2019 (korte uitvoeringstijd i.v.m. omleidingen Turborotonde) restant krediet meenemen naar 2019 voor uitvoering.

2

Herinrichting Kerkplein 2018

53.000

94.030

-

-

-41.030

-

-

Betreft voorbereidingskrediet. In 2019 is uitvoeringskrediet beschikbaar. Overschrijding daarmee verrekenen.

2

Parkeeroverlast bij SV Westfriezen 2018

50.000

0

-

-

50.000

-

-

Uitvoering in 2019.

2

Kruispunt Dinkelweg - Maasweg - Grevelingenweg 2018

40.000

0

-

-

40.000

-

-

Uitvoering in 2019.

2

Gladheidsbestrijding installatie 2017

-24.000

0

-

-

-24.000

-

-

Er komt een voorstel voor dekking van de overschrijding.

2

Gladheidsbestrijding gebouw 2017

9.195

7.243

-

-

-

-

1.952

Gereed.

2

OV-armaturen en meetverdeelkasten 2015

123.268

79.173

-

-

44.095

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

2

OV-armaturen 2016

157.060

121.334

-

-

35.726

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

2

OV-armaturen 2017

1.413.078

1.202.424

-

-

210.624

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

2

OV-armaturen 2018

844.000

576.696

-

-

267.304

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

2

Loopniveaus Grote Waal 2014

142.107

0

-

-

142.107

-

-

Laatste fase project is ingegaan, aansluitende opgaven hellingbanen / trappen.

2

Kademuren 2016

900.790

213.121

-

-

-

-

687.669

Gereed.

2

Kademuren 2017

282.378

0

-

-

282.378

-

-

Betreft project versteviging Turfhaven, wordt begin 2019 weer opgestart. Prioritering lag bij projectleiding Poolster.

2

Houten bruggen 2017

410.275

281.589

-

-

128.686

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

2

Beschoeiing 2017

82.945

82.945

-

-

-

-

-

Gereed.

2

Beschoeiing 2018

400.000

231.265

-

-

168.735

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

2

Fiets- en voetgangersbruggen 2018

805.205

519.945

-

-

285.260

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

2

Kademuren 2018

1.474.400

9.156

-

-

1.465.244

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

2

Vaarduiker Siriusstraat 2018

90.000

63.230

-

-

26.770

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

2

VRI Provinciale weg - Keern 2016

15.989

1.428

-

-

-

-

14.561

Gereed.

2

Oplossen knelpunten Turborotonde 2017

3.583.721

627.016

0

125.986

3.082.691

-

-

Project wordt meerjarig uitgevoerd, loopt door in 2019.

2

Vrij-volaanduiding 2017

10.709

8.995

-

-

-

-

1.714

Gereed.

2

VRI De Weel - Poolster

60.000

15.362

-

-

44.638

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

2

Halteborden Hoorn Citytours 2018

28.500

28.500

-

-

-

-

-

Gereed.

2

Zwerfafvalzuigers 2017

10.225

0

10.225

0

-

-

-

Gereed.

2

Slimme afvalbakken 2017

239.023

255.562

0

255.562

-

-

-

Gereed. Overschrijding wordt gedekt door een inkomst.

2

Aanleg parkeergarage Poort van Hoorn 2017

2.086.303

401.429

0

32.682

1.684.874

-

-

Betreft voorbereidingskrediet, loopt door in 2019.  

2

Parkeerverwijzing 2012

330.000

0

-

-

330.000

-

-

Uitvoering van dit project wacht op de ontwikkelingen van de Poort van Hoorn. Daarom meenemen naar 2019.

2

Walstroom Oostereiland 2016

219.076

185.829

-

-

33.247

-

-

De walstroom installatie is in 2018 voltooid. Uit de evaluatie van het gebruik blijkt echter dat er onvolledig gebruik gemaakt wordt van de geboden faciliteiten.
Om dit te optimaliseren is een aanpassing in 2019 nodig aan de installatie. Hiervoor volgt in 2019 een voorstel.

2

Steiger Visserseiland 2017

19.000

0

-

-

19.000

-

-

Afhankelijk van ontwikkelingen bij het Visserseiland wordt geadviseerd dit krediet daarvoor te gebruiken en daarom nu over te hevelen.

2

Strand Oeverdijk 2014

62.890

29.026

-

-

33.864

-

-

Betreft voorbereidingskrediet, loopt door in 2019. Uitvoering wacht op het Hoogheemraadschap, die de oeverdijk gaat aanpassen.

2

Veegmachines (2) 2014 en toekomstige aanschaf

130.00

0

-

-

130.000

-

-

Uitvoering in 2019.

2

Vervangen voertuigen en materieel wagenpark 2017

27.205

0

-

-

27.205

-

-

Uitvoering in 2019.

2

Veegmachine 2017

150.000

0

-

-

150.000

-

-

Uitvoering in 2019.

4

1e inrichting OLP/meubilair uitbreiding groepen groeischolen 2017

12.213

42.849

-

-

-

-

-30.636

De begrotingswijziging kon niet meer in 2018 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Besluit van de gemeenteraad is in januari 2019 genomen.

4

Renovatie Marketentster 4 en 5 2018

290.000

260.247

-

-

-

-

29.753

Gereed.

4

Realisatie Integraal Kind & Expertise Centrum (IKEC) 2018

50.000

0

-

-

50.000

-

-

Uitvoering in 2019.

5

Beweeg- en ontmoettuin 2017

19.458

0

-

-

-

-

19.458

Gereed.

5

Speelplekken (toestellen en vloeren) 2018

447.000

221.246

-

-

224.754

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

5

Dak sporthal de Kers 2017

1.290.003

1.222.526

-

-

73.477

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

5

Zonnepanelen sporthal de Kers 2017

30.000

24.793

-

-

5.207

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

5

Uitbreiding Generation Gym 2018

83.000

0

-

-

83.000

-

-

Uitvoering in 2019.

5

Ballenvanger hockeycomplex De Roskam 2018

20.300

20.375

-

-

-

-

-75

Gereed.

5

Aanpassen maaitegel av Hollandia 2017

20.000

16.219

-

-

-

-

3.781

Gereed.

5

C-veld Always Forward vervangen door kunstgras 2018

410.000

347.689

-

-

-

-

62.311

Gereed.

5

Sportvelden 2017

8.571

-4.808

0

-14.641

-

-

-1.262

Gereed.

5

Verleggen velden Always Forward 2018

169.700

0

-

-

169.700

-

-

Voorstel is om het krediet in te zetten voor de nieuwe toegang van het terrein. Zie raadsvoorstel voor toelichting.

5

Vervanging kunstgrasmat B-veld Always Forward 2018

410.000

376.678

-

-

-

-

33.322

Gereed.

5

Vervanging 2 kunstgrasvelden Westfriezen

740.000

619.497

-

-

50.000

-

70.504

Rondom de verschillende nieuw aangelegde velden moet nog beplanting en dergelijke worden aangelegd. Hiervoor is nog ongeveer 50.000 euro nodig in 2019.

5

Grassmaster vervangen door kunstgras Westfriezen 2018

410.000

351.022

-

-

-

-

58.978

Gereed.

5

Sportvelden Ados (2019)

45.000

0

-

-

45.000

-

-

Uitvoering in 2019.

5

Kleedkamers Lingeweg 2017

82.875

88.755

-

-

-

-

-5.880

Gereed.

5

Bijdrage fietspad dijk Hoorn - Amsterdam

62.500

0

-

-

62.500

-

-

Uitvoering wacht op start herinrichting dijk.

5

Luchtbehandeling Het Pakhuis

40.000

0

-

-

40.000

-

-

Uitvoering in 2019

5

Alarminstallatie Blauwe Schuit 2018

41.024

49.639

-

-

-

-

-8.615

Gereed.

5

Renovatie theaterinstallaties Schouwburg het Park 2016

178.029

162.140

-

-

15.889

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

5

Vluchtweg/brandtrap Westfries Museum 2015

35.757

0

-

-

-

-

35.757

Gereed.

5

Klimaatinstallatie Westfries Museum

125.000

16.418

-

-

108.582

-

-

In verband met aansluiting op te verwachten verbouwing Westfries Museum in kader van het project Hoorn CS uitvoering in 2020.

5

Muntstraat 7, fundering herstel

800.000

0

-

-

70.555

-

729.445

Voorstel is om dit krediet in te zetten voor de overschrijding van het krediet gebouwenbeheer 2018.
Het restant krediet wordt in 2019 ingezet voor de Muntstraat.

5

Veilig werken kerktorens 2016

25.000

0

-

-

-

-

25.000

Gereed.

5

Aanlichten Statenpoort en Oosterpoort 2017

13.636

26.669

-

-

-13.033

-

-

Project is in uitvoering, uitgaven vooruitlopend op realisatie.

5

Historische lantaarns (armaturen) 2018

520.000

0

-

-

520.000

-

-

Project loopt over meerdere jaren.

5

Historische lantaarns (lichtmasten) 2018

230.000

16.080

-

-

213.920

-

-

Project loopt over meerdere jaren.

7

Inventaris Zuiderdracht 2018

25.000

0

-

-

25.000

-

-

Uitvoering in 2019.

7

GRP gemalen 2016

27.968

27.968

27.968

27.968

-

-

-

Gereed.

7

GRP-2017 gemalen (ineens t.l.v. voorziening riolering)

120.000

119.005

120.000

119.005

-

-

-

Gereed.

7

GRP-2017 riolering (lasten t.l.v. voorziening riolering)

2.543.935

208.694

2.543.935

208.694

2.335.241

2.335.241

-

Uitvoering loopt door in 2019.

7

GRP-2017 riolering (ineens t.l.v. voorziening riolering)

1.401.578

167.756

1.401.578

167.756

1.233.822

1.233.822

-

Uitvoering loopt door in 2019.

7

Riolering Hoefblad Rijnweg 2016

1.024.748

161.761

-

-

863.077

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

7

GRP-2018 gemalen (ineens t.l.v. voorziening riolering

200.000

12.480

200.000

12.480

187.520

187.520

-

Uitvoering loopt door in 2019

7

GRP-2018 rioleringen (lasten t.l.v. voorziening riolering)

2.567.596

0

-

-

2.567.596

-

-

Uitvoering in 2019.

7

GRP-2018 rioleringen (ineens t.l.v. voorziening riolering)

2.985.000

950.311

1.800.000

950.311

2.034.689

849.689

-

Uitvoering loopt door in 2019.

8

Aankoop + exploitatie voormalig gevangenis Oostereiland

300.000

402.316

1.004.012

1.004.863

100.000

-

-201.465

Hogere uitgaven door ingrijpende verbeteringen aan de (later) verkochte woningen. Bij de verkoop is aangegeven dat de problemen zouden worden opgelost. Deze kosten zijn abusievelijk niet ten laste gebracht van de verkoopopbrengst van deze woningen. Zonder de verbeteringen was de verkoopopbrengst waarschijnlijk aanzienlijk lager geweest.

8

Zonnepanelen maatschappelijk vastgoed 2016

50.297

20.250

-

-

30.047

-

-

Project loopt tot en met eerste kwartaal 2019.

8

Poort van Hoorn: parkeersituatie Dampten 2016

159.815

7.984

-

-

151.831

-

-

Project is nog niet afgerond. Gekeken wordt of een tijdelijke oplossing voor WerkSaam mogelijk is en er een uitwerking voor een definitieve oplossing, in samenhang met de werkzaamheden Dampten/omvorming turborotonde, komt.

8

Gebouwenbeheer 2017

183.349

135.051

-

48.298

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

8

Investeringen 2018 (gebouwenbeheer)

292.000

1.021.445

-

-

-

-

-729.445

Voorstel is om het krediet Muntstraat 7 in te zetten voor dekking van deze overschrijding.

8

Brandveiligheid 6 complexen 2017

176.990

46.823

-

-

130.167

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

8

4 woonwagens 2016

-57.243

31.488

-

-

-88.731

-

-

In 2018 is met de woningstichting Intermaris afgesproken dat de overdracht/verkoop van de huurwoonwagens aan Intermaris wordt gewacht tot alle vier de woonwagens zijn geleverd. Medio mei 2019 zullen de woonwagens voor de aankoopprijs worden overgedragen aan de woningstichting.

8

Inrichtingskosten standplaats 2016

14.127

0

-

-

-

-

14.127

Gereed.

8

Netto investeringen grondbedrijf

4.618.618

4.661.713

0

4.661.713

-

-

-

Afsluiten

8

Voorbereidingskrediet herontwikkeling hockeycomplex Nieuwe Steen grond 2018

225.000

17.962

-

-

207.038

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

8

Lening aan businesspark Zevenhuis 2013

52.077

0

-

-

-

-

52.077

Gereed.

8

Verbetering openbare ruimte winkelcentrum Grote Beer

36.305

36.305

36.305

36.305

-

-

-

Gereed.

8

Kwaliteitsverbetering openbare ruimte winkelcentrum Grote Beer

100.000

0

-

-

100.000

-

-

Bijdrage wordt in 2019 betaald.

8

Programma Grote Waal opgangen naar de dijk 2017

392.220

10.718

-

-

381.502

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

8

Herinrichting Siriusstraat (deelkrediet 1) 2017

22.019

30.859

20.000

28.840

-

-

-

Gereed.

8

Herinrichting Siriusstraat (deelkrediet 2) 2018

380.000

42.672

200.000

0

137.328

-

-

Uitvoering loopt door in 2019

8

Herinrichting Venenlaan 2018

100.000

0

-

-

100.000

-

-

Project loopt over meerdere jaren.

8

Bewonersinitiatieven  Boelistraat/van Beijerenstraat 2018

130.000

0

-

-

130.000

-

-

Project loopt over meerdere jaren.

8

Verbetering openbare ruimte Merenstraat, Spitsb., binneblijfstraat

24.100

9.721

24.100

9.721

14.379

14.379

-

De Binneblijfstraat in Hoorn-Noord is in bezit van Intermaris. Hier vindt sloop/nieuwbouw plaats. Met de bewoners van de Merenstraat is de woonomgeving heringericht. De nieuwbouw Binneblijfstraat wordt in 2019 opgeleverd. Ook daar is het nodig ervoor te zorgen dat er een goede aansluiting komt van het openbaar gebied op de nieuwe woningen. Het verzoek is om het restbedrag van de herinrichting Merenstraat hiervoor in te zetten.

HKP

Software en data 2017

54.195

52.756

-

-

-

-

1.439

Gereed.

HKP

Dienstverlening 2017

86.798

89.230

-

-

-

-

-2.432

Gereed.

HKP

Software en data 2018

284.000

31.248

-

-

252.52

-

-

Verschillende projecten lopen door in 2019. Het gaat hier voornamelijk om regionale projecten als Beheer Openbare ruimten, e depot en de servicebus integratiesoftware. Hiervan is het nog de vraag of dit SAAS oplossingen worden. In dat geval zullen we de restant kredieten net als bij het krediet Infrastructuur moeten omzetten naar een exploitatiebudget. Daarnaast loopt de upgrade van het zaaksysteem door in 2019. Door het restantkrediet Dienstverlening 2017 over te hevelen naar dit krediet en daaruit de 2e en 3e termijn te betalen is dekking van de extra kosten mogelijk.

HKP

ICT infrastructuur en hardware 2017

53.067

52.262

-

-

-

-

805

Gereed.

HKP

ICT infrastructuur en hardware 2018

389.000

77.818

-

-

311.182

-

-

In 2019 is besloten om een groot deel van dit krediet  om te zetten naar een exploitatiebudget. Het restantkrediet van circa 43.000 euro wordt o.a. ingezet voor het project Oracle upgrade12 (2018 – P071). Dit wordt in 2019 uitgevoerd.

HKP

Vervangen inventaris vlg. meerjarenplanning 2014

31.018

0

-

-

31.018

-

-

De tafel in de Statenpoort moet flexibeler gemaakt worden voor het mogelijk maken van meer toepassingen. Daarnaast wordt het krediet ingezet om kapotte bureau/vergaderstoelen stoelen te vervangen. Minimaal tot duidelijk is wat we met het gebouw gaan doen.

HKP

BMI Stadhuis 2017

188.712

152.619

-

-

36.093

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

HKP

Renovatie parkeerdek Corantijn 2018

130.000

76.442

-

-

53.558

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

HKP

Voorbereidingskrediet Huis van de Stad

150.000

83.911

-

-

66.089

-

-

Uitvoering loopt door in 2019.

HKP

Renovatie theaterinstallaties wijkcentra 2016

15.032

666

-

-

-

-

14.366

Gereed.

HKP

Klimaatinstallatie wijkcentrum de Cogge 2016

17.500

19.238

-

-

-

-

-1.738

Gereed

HKP

Klimaatinstallatie wijkcentrum de Cogge 2018

135.000

135.595

-

-

-

-

-595

Gereed.

HKP

School 2 Bangert en Oosterpolder (16 groepen)

377.768

425.007

-

-

-47.238

-

-

Uitvoeringskrediet is gefaseerd over meerdere jaren geraamd. Werkelijkheid 2018 iets hoger dan de raming. Overschrijding wordt opgevangen door raming in 2019.

HKP

Bouwkundige aanpassingen de Vierhoek 2018

55.000

55.000

-

-

-

-

-

Gereed.

HKP

Grond 2e school MFA de Kreek

430.500

429.619

-

-

-

-

882

Gereed.

ga terug