Jaarstukken 2018

Data

Data

In 2020 is de gemeente Hoorn een data gedreven organisatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

  • Deelname in onderzoek naar toepassingen social media binnen gemeente Hoorn (onderzoeksproject Social Smart Governance).
  • Deelname in data-onderzoek met behulp van hightech sensoren voor het innoveren van de binnenstad (onderzoeksproject TechForFuture).
  • De deelname aan deze onderzoeken heeft ervoor gezorgd dat onze kennis over de mogelijkheden en bruikbaarheid van technologische innovaties is vergroot. Gemeenten delen kennis en ervaring met betrekking tot innovatie. Daarnaast heeft het ervoor gezorgd dat we een op dit terrein een sterk en relevant netwerk hebben opgebouwd.
  • Data Team Hoorn (Westfriesland) is opgericht voor het ontsluiten en analyseren van data voor transparantie, participatie en dienstverlening.
  • Er zijn datasets als open data ontsloten op basis van de High Value Datalijst Gemeenten.
  • Er is geleerd aan welke randvoorwaarden we nog invulling moeten geven om succesvolle dataprojecten te kunnen realiseren.
ga terug