Jaarstukken 2018

Programma 4 Onderwijs

Voortgezet onderwijs

Beleidsveld

Doelstelling

De doelstelling van dit beleidsveld was in de Begroting 2018 gelijk aan die van beleidsveld 4.1. Daarom wordt voor de doelstelling verwezen naar beleidsveld 4.1 primair onderwijs.

Wat hebben we bereikt?

De resultaten en prestaties in de Begroting 2018 waren gelijk aan die van beleidsveld 4.1 primair onderwijs. In beleidsveld 4.1 Primair onderwijs staat de verantwoording.